KOOP & AANKOOP VAN BEDRIJVEN

 

INTERIM MANAGEMENT

EXECUTIVE COACHING

ORGANISATIE-ADVIES

ORGANISATIEADVIES SPORT

KOOP & AANKOOP VAN BEDRIJVEN

OPLEIDINGEN

EXPERTISE EN ERVARING

BEDRIJFSINFORMATIE

E-MAIL ONS

 

Aankoop & verkoop van bedrijven

Verkoop

Veel eigenaren van bedrijven beseffen (te) laat dat zij zich los moeten maken als bestuurder en als eigenaar van de onderneming. Zowel in het belang van de aandeelhouder als voor de continuÔteit van de onderneming moet worden gezocht worden naar een geschikte koper. Met name in familiebedrijven is de rol van eigenaar en bestuurder vervlochten en is het moeilijk om zonder emoties een zorgvuldig proces van verkoop te realiseren.

Wij werken hierbij het scenario van een potentiŽle koper uit op en dragen onze opdrachtgever, de verkoper, realistische proposities voor prijs en condities aan. Hierdoor worden kansloze onderhandelingen vermeden en ontstaat een goede uitgangspositie bij onderhandelingen. We vermijden onnodig rekenwerk en zullen doorgaans de vaste accountant van de opdrachtgever in het proces betrekken.

 

Aankoop

Voor een bedrijfsovername wordt het meest over de kansen gesproken. In de volgende fase staat het financieringsprobleem centraal. En na de overname werken we hard om de aanloopproblemen in te dammen. Een bedrijfsovername is een langdurig proces waarvoor een degelijke voorbereiding en uitvoering vereist is.

Belangrijker dan de prijs is dus het vaststellen van de kansen om met deze overname de geplande doelen te halen. Strategische planning, prijsbepaling en een terugverdienscenario zijn essentieel voor een goede keuze en een passende financiering.

 

Wij hebben ervaring in zowel aankoop en verkoop van bedrijven. Voor onze opdrachtgevers kunnen we als adviseur of als onderhandelaar met volmacht optreden; bij onderhandelingen en naar banken en financiers.FENNEMA BEDRIJFSONTWIKKELING
INTERIM & TURN AROUND MANAGEMENT
Nij Amerika 18 . 8566 HL Nijemirdum
tel/fax: 0514 605712 / 605867
e-mail: info@fennemaweb.nl