ORGANISATIE-ADVIES SPORT

 

INTERIM MANAGEMENT

EXECUTIVE COACHING

ORGANISATIE-ADVIES

ORGANISATIEADVIES SPORT

KOOP & AANKOOP VAN BEDRIJVEN

OPLEIDINGEN

EXPERTISE EN ERVARING

BEDRIJFSINFORMATIE

E-MAIL ONS

 

 

Organisatie-advies voor sportorganisaties

In veel takken van sport groeit de behoefte aan een professionele organisatie en bedrijfsvoering.
Niet alleen de drang naar betere prestaties of een betere service voor de sporters, maar ook de toenemende invloed van wet- en regelgeving noopt tot verder professionalisering.

Sportorganisaties bieden we onze expertise aan om te ondersteunen bij verdere ontwikkeling. Daarbij zijn we gespecialiseerd in:

Parachutespringen
Paardenhouderij (zie ook website van Rijkunst)

Beide takken van sport spelen zich nog veel af in verenigingsverband. Besturen van sportverenigingen worden doorgaans geformeerd uit enthousiaste vrijwilligers met een beperkte bestuurlijke ervaring. Discontinuiteit in het bestuur leidt bovendien vaak tot crises, soms tot discontinuiteit in de sportactiviteiten. 

Directies van ondernemingen in deze sporten komen veelal uit de sport zelf en zijn niet primair als ondernemer of manager opgeleid. Ook bij sportondernemingen mist dus vaak de noodzakelijke kennis en ervaring om de activiteiten van de organisatie te continueren en uit te breiden.

Wij beschikken over de bedrijfskundige competenties om besturen van sportverenigingen en directies van sportondernemingen te helpen met het doel om de continu´teit van de activiteiten t.b.v. de leden en klanten te borgen en verder te ontwikkelen.FENNEMA BEDRIJFSONTWIKKELING
INTERIM & TURN AROUND MANAGEMENT
Nij Amerika 18 . 8566 HL Nijemirdum
tel/fax: 0514 605712 / 605867
e-mail: info@fennemaweb.nl