OPLEIDINGEN

 

INTERIM MANAGEMENT

EXECUTIVE COACHING

ORGANISATIE-ADVIES

ORGANISATIEADVIES SPORT

KOOP & AANKOOP VAN BEDRIJVEN

OPLEIDINGEN

EXPERTISE EN ERVARING

BEDRIJFSINFORMATIE

E-MAIL ONS

 

Opleidingen

Ons opleidingsaanbod is erop gericht om de klant in staat te stellen om zelf zorg te kunnen dragen voor continuiteit en resultaatontwikkeling.

Daartoe bieden we een “drieluik” aan:

1:  Eerst maken we een model van het geldgenererende proces op basis van de doelstelling uit het ondernemingsplan.
2:  Aan de hand van dit proces maken we een ontwerp voor het besturingsmodel en definieren de managementinformatie
3:  Als derde stap ontwikkelen we de persoonlijke effectiviteit van de bestuurder zodat hij of zij zich doelmatig, efficient en duurzaam kan inzetten voor de onderneming. In dit kader trainen wij o.a. vaardigheden op het gebied van timemanagement.FENNEMA BEDRIJFSONTWIKKELING
INTERIM & TURN AROUND MANAGEMENT
Nij Amerika 18 . 8566 HL Nijemirdum
tel/fax: 0514 605712 / 605867
e-mail: info@fennemaweb.nl