ORGANISATIE-ADVIES

 

INTERIM MANAGEMENT

EXECUTIVE COACHING

ORGANISATIE-ADVIES

ORGANISATIEADVIES SPORT

KOOP & AANKOOP VAN BEDRIJVEN

OPLEIDINGEN

EXPERTISE EN ERVARING

BEDRIJFSINFORMATIE

E-MAIL ONS

 

Organisatie Advies

De snel veranderende omgeving van een onderneming en de soms nog sneller ontwikkelende technologie vereisen dat binnen de onderneming een grote varieteit van specialismen worden gevraagd om de bedrijfsvoering pro-actief mee te laten ontwikkelen. In dienst nemen van specialisten brengt hoge vaste kosten met zich mee. Het is daarom niet vreemd dat een onderneming tijdelijk specialisten inhuurt om daarmee de continu´teit of ontwikkeling van de onderneming te ondersteunen.

Wij kunnen onze klanten met raad en daad ondersteunen vanuit onze eigen expertise:

Strategische beleidsvorming
Integrale logistieke besturing
Managementinformatie
Aankoop & verkoop van bedrijven
Bedrijfsvoering in de sport; in het bijzonder:
Parachutespringen
Paardenhouderij

 FENNEMA BEDRIJFSONTWIKKELING
INTERIM & TURN AROUND MANAGEMENT
Nij Amerika 18 . 8566 HL Nijemirdum
tel/fax: 0514 605712 / 605867
e-mail: info@fennemaweb.nl